„Psühhoterapeudiks iseendale – stressi, pinge ja negatiivsete tunnete ennetamine. Läbipõlemise vältimine. Isiksuse tugevnemine ja vastupanuvõime suurenemine. Emotsionaalne intelligentsus ja meelerahu saavutamine“

Toimumisaeg: 28. september 2021. a. 
 
Toimumiskoht: Põltsamaa Raamatukogu näituse- ja konverentsisaal Põltsamaa Veski tn 3. 
 
Maht: 6 ak/t (loeng, arutelu) 
 
Esineja: Lektor psühholoog  Ruth-Kaja Pekk 
 
Eesmärk:  
Suudab toime tulla stressi ja pingega, vastupanuvõime suurendamine ja isiksuse tugevnemine, negatiivsete tunnete ennetamine vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 A.5 Tööks vajalikud isikuomadused" kompetentsile: tööks on vajalikud analüüsi- ja üldistamisvõime, empaatiavõime, kohanemisvõime ja pingetaluvus, õpivalmidus, täpsus, kohuse- ja vastutustunne, koostöö- ja suhtlemisvalmidus;  
„Raamatukoguhoidja, tase 6 B. 2. 3 Lugeja- ja infoteenindus" kompetentsile: 1) rakendab teenindusviise lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast; valib sobiva suhtlemisviisi, suudab probleeme ennetada ning konfliktidega toime tulla. 
 
Sihtgrupp: Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjad
 
Õppekava sisu-koolituse alateemad: 
  • Stressi ja pinge olemus 
  • Stressi ja pinge ennetamine ja läbipõlemise vältimine 
  • Negatiivsete tunnete ennetamine 
  • Vastupanuvõime suurendamine ja isiksuse tugevnemine 
  • Praktilisi harjutusi ja juhtumianalüüs, seminar-arutlus 1 AT 
 
Õpiväljundid: teemapäeval osalenu teab: 
Saab pildi väsimuse ja stressi olemusest 
Tunneb ära ja märkab stressi ja läbipõlemise ilminguid 
Oskab toime tulla väsimuse ja stressiga ja ennetada läbipõlemist 
Oskab tugevdada oma isiksust ja on endale psühhoterapeudiks keerulistel aegadel 
 
Registreerumistähtaeg: 14. september 2021 k.a. Info Triin Kodusaar, Triin.Kodusaar@poltsamaark.ee, tel. 776 2409. 
 
Ajakava 
 9.30 – 11.00 Loeng  
11.00 – 11.15 Paus
11.15 – 12.45 Loeng jätkub 
12.45 – 13.30 Lõuna kohvikus Rivaal (oma kulul) 
13.30 – 15.00 Loeng jätkub