« Tagasi

Koolitus „Keskendumine ja mälu treening“

Toimumisaeg: 02. september 2021. a.

Toimumiskoht: Põltsamaa Raamatukogu näituse- ja konverentsisaal Põltsamaa Veski tn 3.

Maht: 6 ak/t (loeng, arutelu)

Esineja: Mälutreener ja koolitaja Tauri Tallermaa

Eesmärk:

Mälule  teatud tehnikate omandamine ja järjepidev praktiseerimine vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 A.5 Tööks vajalikud isikuomadused" kompetentsile: tööks on vajalikud analüüsi- ja üldistamisvõime, empaatiavõime, kohanemisvõime ja pingetaluvus, õpivalmidus, täpsus, kohuse- ja vastutustunne, koostöö- ja suhtlemisvalmidus;

„Raamatukoguhoidja, tase 6 B. 2. 3 Lugeja- ja infoteenindus" kompetentsile: 1) rakendab teenindusviise lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast; valib sobiva suhtlemisviisi, suudab probleeme ennetada ning konfliktidega toime tulla.

http://www.eru.lib.ee/index.php/kutse/andmine.

Sihtgrupp: Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjad

Sisu lühikirjeldus:

Koolitusel saab ülevaate, kuidas tulla toime tänapäeva infotulvaga. Maailm on viimase paarikümne aasta jooksul infoga üleujutatud ja uputus aina kasvab. Ja selle sees peab inimene kuidagi ellu jääma, tervena püsima ja oma aju võimalikult mõistlikult kasutama.

Õpiväljundid: teemapäeval osalenu teab:

- kuidas aju ja mälu arenevad lapse- ja täiskasvanueas

- miks mälu vahest alt veab. 7 tüüpilist normaalse aju "viga"

- meeldejätmise protsessi kolm osa - tähelepanu, seoste loomine ja kordamine

- kuidas saada, hoida ja säilitada tähelepanu

- unustamine ja kordamine

Registreerumistähtaeg: 26. august 2021 k.a. Info Triin Kodusaar, Triin.Kodusaar@poltsamaark.ee, tel. 776 2409.              

 

Ajakava

  9.30 – 11.00              Loeng

11.00 – 11.15              Paus   

11.15 – 12.45              Loeng jätkub

12.45 – 13.30              Lõuna kohvikus Rivaal (oma kulul)

13.30 – 15.00              Loeng jätkub