Marylandi delegatsioon külastas Põltsamaad

Ülle Lätte Vali uudised(2004), 24. september, nr. 74, lk. 3.


Esmaspäeval külastasid Põltsamaad Rex Bischop ja Sean Lee La Plata linnast Marylandi osariigist. Arutluse all olid koostöövõimalused Jõgevamaa ja Marylandi osariigi ja linnade vahel.

Koos Ameerika Ühendriikide Marylandi osariigi delegatsiooniga viibisid neile kohalikke olusid tutvustades Jõgeva Maavalitsuse eurointegratsiooni ja välissuhete nõunik Jako Jaagu, Põltsamaa linna haridusja kultuurinõunik Andrei Atskasov ning Margus Oro. USA külalised huvitusid linna raamatukogust ja gümnaasiumist, käidi vaatamas ka lossihoovi, muuseumit ja kirikut. Pärast toimus sõprussuhete arendamise eesmärgillinnavalitsuses kohtumine linnapea Jaan Aiaotsaga. Õhtul oli kohvikus "Rivaal" külalistele õhtusöök.

Jako Jaagu nimetas, et Marylandi linna esindus on Eestis välja valinud ühtekokku seitse-kaheksa linna, kellega soovivad koostööd arendada. Hr. R. Bishop ja hr. Sean Lee käisid tutvumas Jõgeva ja Põltsamaaga, viibides siin esmakordselt. Ettevõtmine toimub Marylandi Rahvuskaardi egiidi all, kus ka arutatakse, kas nimetatud linnad on head partnerid, kellega tulevikus erinevaid koostöölepinguid sõlmida.

Hr. Rex L. Bishop kinnitas, et nad esindavad La Plata linna, otsides kontakte ja võimalusi edasiseks koostööks.

"Meie huviks on panna interneti vahendusel tööle koolidevaheline suhtlusprogramm, aidata vanausulistel raamatukogu restaureerida, arendada kahe maakonna vahel majandusarendustegevust, arendada kooridevahelisi sõprussuhteid, samuti juurutada erinevaid administratiivseid teadmiste- ja kogemustevahetamisi. Momendil on kõige selle nimel käsil otsimiste periood," loetleb hr. Bishop.

"Minu eesmärgiks on leida võimalikke koostöövorme ka kirikuorganisatsioonide vahel, toimetada koos sotsiaalhoolekannet. Minu eestvedamisel on ka vanausuliste raamatute restaureerimise projekt, et aidata kaasa väga väärtuslike raamatute säilimisele," selgitas hr. Sean Lee, Marylandi osariigi Rahvuskaardi kaplan.

Esimesena tutvusid külalised Põltsamaa linna raamatukoguga, mille kohta hr. Rex L. Bishop ütles, et see on imeilus ning sellist igatseks endale iga linn.

"Olen Põltsamaa kohta üht-teist raamatutest lugenud ja tean natuke selle ajaloost, kirikust ja lossist," lausus külaline.