Dokumendid

Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus 
Kinnitatud Põltsamaa Vallavolikogu 01.07.2021 määrusega nr 1-2/2021/10

Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri
Kinnitatud Põltsamaa Vallavolikogu 01.07.2021 määrusega nr 1-2/2021/11

Eriteenuste ja trahvide hinnakiri
Kinnitatud Põltsamaa Vallavalitsuse 02.09.2019 korraldusega nr 2-3/2019/420


Põltsamaa Raamatukogu arengukava 2020-2024
Kinnitatud Põltsamaa Vallavolikogu 17.09.2020 otsusega nr 1-3/2020/55


Põltsamaa raamatukogu teavikute komplekteerimispõhimõtted ja säilitamise tähtajad
Kinnitatud direktori käskkirjaga 04.06.2018 nr 1-1/2018/4
Muudetud direktori käskkirjaga 16.04.2020 nr 1-1/2020/4

 

Kogud ja statistika

Põltsamaa Raamatukogu põhikogu moodustavad raamatute, perioodika, elektrooniliste teavikute, kaardiväljaannete, noodiväljaannete, helisalvestiste, videosalvestiste kogud

Kogud seisuga 1. jaanuar 2022:

  • Raamatud 57 808 eksemplari
  • Ajalehed 14 nimetust
  • Ajakirjad 62 nimetust
  • Auvised 503 arvestusüksust
  • Elektroonilised teavikud 59 eksemplari
Aasta Kogud aasta lõpul Lugejad/sh lapsi Külastused/sh laste

Virtuaal
külastused 

Laenutused/sh lastele
2021 60 066 1775 / 674 31841 / 10994 15137 54093 / 11456
2020 60 093 1792 / 652 31885 / 11156 12790 45600 / 10769
2019 62 352 1607 / 573 37273 / 14660 12423 45371 / 13393
2018 63 683 1896 / 662 36801 / 13828 13132 51753 / 14209
2017 64 493 2146 / 680 40672 / 14916 16726  56366 / 17887
2016 64 476 1906 / 661 42672 / 13896 19535 54339 / 15757
2015 66 853 1916 / 647 42614 / 14579 20409 56688 / 15245
2014 67 348 1956 / 639 41047 / 16172 20028 62569 / 16965
2013  66 498 2056 / 676 43948 / 16720 21340 64895 / 18885
2012  66 102 2113 / 687 46696 / 19528 19349 69549 / 20901
2011 65 424 2134 / 662 45491 / 17389 18490 69373 / 19402
2010 65 257 2272 / 656 46404 / 17422 16884 66596 / 17297
2009 63 865 2373 / 676 48913 / 15783 14363  66887 / 17773
2008  64 064 2414 / 752 51901 / 14121 7965 63419 / 16267
2007 62 753 2560 / 757 45521 / 11992   63032 / 18875
2006 62 388 2696 / 919 48361 / 14736   60098 / 16529
2005 61 917 2633 / 921 54978 / 15755   78652 / 19100
2004 64 734 2311 / 868 58638 / 14304   73173 / 16945
2003 63 528 2085 / 769 49243 / 11306   77844 / 18384
2002 63 267 2839 / 924 56415 / 14714   88179 / 24695
2001 64 807 2963 / 1022 59082 / 18039   89410 / 25496
2000 65 763 2884 / 1054 53239 / 16953   88879 / 23085